معرفی

نیوا پایتخت اداره هویلا است. این دره در رودخانه مگدالنا در جنوب مرکزی کلمبیا با جمعیتی در حدود 357,392 نفر واقع شده است. این شهر یکی از مهمترین شهرهای جنوب کلمبیا است که دلیل اصلی آن موقعیت موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن است.