معرفی

Olomouc شهری در موراویا ، در شرق جمهوری چک است. این شهر که در رودخانه موراوا واقع شده است ، کلانشهر کلیسایی است و پایتخت تاریخی موراویا بود ، قبل از اینکه در طول جنگ سی ساله توسط ارتش سوئد اخراج شود.

  • ارز کرون چک
  • زبان کشور چک
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان