معرفی

اسلو پایتخت و پرجمعیت ترین شهر نروژ است. هم شهرستان و هم شهرداری تشکیل می دهد. در دوران وایکینگ ها این منطقه بخشی از ویکن ، شمالی ترین استان دانمارک بود.

  • ارز کرون نروژی
  • زبان نروژی ، رومانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان