پاریس
فرانسه

پاریس

شهر عشق و ماساژ بدن نورو مالش بدن :)

معرفی

شهر عشق و همه چیز شگفت انگیز است. چه کسی مایل به تهیه اسپرسوی تازه در راه ماساژ نوروی پاریس نیست؟ بدروها در سبک حسی بسیار فرانسوی اجرا می شوند. یک ماساژور پیدا کنید و از او در دسترس بودن بپرسید.

  • ارز یورو
  • زبان انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان