معرفی

پاترا سومین شهر بزرگ یونان و پایتخت منطقه ای یونان غربی ، در شمال پلوپونس ، 215 کیلومتر (134 مایل) غرب آتن است.

  • ارز یورو
  • زبان یونانی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان