معرفی

پورتلند پرجمعیت ترین شهر ایالت ماین ایالات متحده و مقر شهرستان کامبرلند است. جمعیت پورتلند از سال 66,417 2018 نفر بوده است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی