معرفی

پورتو پلاتا ، با نام رسمی San Felipe de Puerto Plata ، نهمین شهر بزرگ جمهوری دومنیکن و مرکز استان پورتو پلاتا است.

  • ارز پزو دومینیکن
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان