معرفی

سانتیاگو دو کوئیتارو پایتخت و بزرگترین شهر ایالت کوئیتارو است که در مرکز مکزیک واقع شده است. این بخشی از منطقه کلان باجیو است.

  • ارز پزوی مکزیک
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان