معرفی

رایپور پایتخت ایالت چاتیسگار هند است. Raipur همچنین ستاد اداری منطقه Raipur و بخش Raipur است. این شهر همچنین بزرگترین شهر این ایالت است.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان