معرفی

Reykjanesbær شهرداری در شبه جزیره جنوبی (Suðurnes) در ایسلند است. این شهر از شهرهای کفلاویک ، ناجارویک و روستای هافنیر تشکیل شده است. این شهرداری در سال 1994 زمانی ایجاد شد که ساکنان این سه شهر رأی دادند که آنها را در یک شهر ادغام کنند. ریکیانسبور با 18.920 شهروند (2019) پنجمین شهرداری بزرگ ایسلند است.

  • ارز kr Icelandicna ایسلندی
  • زبان ایسلندی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان