معرفی

ریودوژانیرو لنگرگاه کلان شهر ریودوژانیرو و دومین شهرداری پرجمعیت برزیل و ششمین شهر پرجمعیت قاره آمریکا است.

  • ارز واقعی برزیل
  • زبان پرتغالی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان