معرفی

سانتیاگو ، همچنین به عنوان سانتیاگو دو شیلی شناخته می شود ، پایتخت و بزرگترین شهر شیلی و همچنین یکی از بزرگترین شهرهای قاره آمریکا است.

  • ارز پزوی شیلی
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان