معرفی

ساسکاتون بزرگترین شهر استان ساسکاچوان کانادا است. این رودخانه در یک رودخانه ساسکاچوان جنوبی در منطقه مرکزی استان قرار دارد. این شهر در امتداد بزرگراه Yellowhead Trans-Canada واقع شده است و از زمان تاسیس در 1882 به عنوان مستعمره اعتدال به عنوان قطب فرهنگی و اقتصادی مرکز ساسکاچوان فعالیت داشته است.

  • ارز دلار CA
  • زبان فرانسوی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان