معرفی

Scottsbluff شهری در شهرستان اسکاتس بلوف ، در قسمت غربی ایالت نبراسکا ، در منطقه Great Plains در ایالات متحده است. بر اساس سرشماری سال 15,039 جمعیت 2010،13 نفر بوده است. اسکاتزبلاف بزرگترین شهر نبراسکا پنهندل و سیزدهمین شهر بزرگ نبراسکا است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی