معرفی

اسکوپیه پایتخت و بزرگترین شهر مقدونیه شمالی است. این مرکز سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و دانشگاهی کشور است.

  • ارز دونات مقدونیه
  • زبان آلبانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان