معرفی

سنت جوزف (به طور غیررسمی سنت جو) شهری در شهرستان بوکان واقع در ایالت میسوری ، ایالات متحده است. قسمتهای کوچکی از سنت جوزف تا شهرستان اندرو ، میسوری گسترش می یابد.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی