معرفی

استمفورد شهری در شهرستان فیرفیلد ، کانتیکت ، ایالات متحده است. براساس اداره سرشماری ایالات متحده ، جمعیت این شهر از اول ژوئیه 129,775 1،2018 نفر است.

  • ارز دلار آمریکا
  • زبان انگلیسی