معرفی

تیمیموآرا پایتخت شهرستان تیمیچ ، سومین شهر بزرگ رومانی و مرکز اصلی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در غرب رومانی است.

  • ارز لوم رومانیایی
  • زبان رومانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان