معرفی

تولوکا پایتخت ایالت مکزیک و همچنین مقر شهرداری تولوکا است. این مرکز یک منطقه شهری است که به سرعت در حال رشد است و اکنون پنجمین مکان بزرگ مکزیک است.

  • ارز پزوی مکزیک
  • زبان اسپانیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان