معرفی

Townsville شهری در سواحل شمال شرقی کوئینزلند استرالیا است. تاونزویل بزرگترین مرکز شهری استرالیا در شمال ساحل آفتاب است و جمعیت آن از ژوئن 180,820 2018 نفر است. مردم محلی که پایتخت غیر رسمی کوئینزلند شمالی محسوب می شوند ، میزبان تعداد قابل توجهی دفاتر اداری دولتی ، اجتماعی و عمده برای نیمه شمالی است دولت

  • ارز به دلار
  • زبان انگلیسی