معرفی

توسکاراواس ، در اصل ترنتون ، روستایی در شهرستان توسکاراواس ، اوهایو ، ایالات متحده است. در سرشماری سال 1,056 جمعیت 2010 نفر بود.

  • زبان انگلیسی