معرفی

ونیز شهری در شمال شرقی ایتالیا و پایتخت منطقه ونتو است. در گروه 118 جزیره كوچك واقع شده است كه توسط كانال ها از هم جدا شده و با بیش از 400 پل ارتباط دارند.

  • ارز یورو
  • زبان ایتالیایی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان