معرفی

ویساخاپاتنام بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر آندرا پرادش است که به عنوان مقر منطقه ویساخاپاتنام خدمت می کند. از نظر جغرافیایی در میان گات های شرقی و ساحل خلیج بنگال قرار دارد.

  • ارز به روپیه
  • زبان هندی ، انگلیسی
  • بهترین زمان برای بازدید هر زمان