معرفی

واتربری (ملقب به "شهر برنجی") شهری در ایالت کنتیکت آمریکا در رودخانه ناگاتاک ، 33 مایلی جنوب غربی هارتفورد و 77 مایلی شمال شرقی شهر نیویورک است.

  • زبان انگلیسی